Anmeld tab af erhvervsevne
Du skal udfylde et ansøgningsskema, underskrive en samtykkeerklæring og få din læge til at udfylde en lægeattest for at anmelde din skade. Norli Pension betaler for, at din læge udfylder lægeattesten.

> Hent samtykkeerklæring  

> Hent ansøgningsskema   (Brug Internet Explorer)

> Hent lægeattest   

Udfyld blanketterne, når karensperioden er ved at løbe ud
Du har en karensperiode på din forsikring. Det betyder, at der skal gå minimum tre måneder, før du kan få den udbetalt. Det er vigtigt, at helbredsoplysningerne er helt aktuelle. Derfor skal du og din læge først udfylde og sende blanketterne, når karensperioden er ved at være slut.

Send blanketterne til os
Du skal sende de udfyldte blanketter til den adresse, der står på blanketterne.

Husk karensperioden
Det er vigtigt, at dine helbredsoplysninger er helt aktuelle. Derfor skal du og din læge først udfylde og sende blanketterne, når karensperioden på tre måneder er ved at være slut.

Betingelser for forsikringen
Hvis du ønsker at få dine forsikringsbetingelser tilsendt, kan du kontakte Norli Pension.