Kursværn

Kursværn sikrer din pensionsopsparing – relevant for tidligere Bonuspensionkunder

Norli Pension er bygget op over princippet om, at pensionsopsparing har en lang tidshorisont, og at du som kunde oplever, at din pension udvikler sig stabilt, selv om finansmarkederne svinger op og ned. Hvis finansmarkederne fx falder kraftigt på kort tid, kan markedsværdien af dit depot i perioder reelt være lavere end det, du har fået oplyst, og uden at du bemærker det.

Visse kunder i Norli Pension (tidligere Bonuspensionkunder) er omfattet af reglerne om kursværn, der kan indføres i en kortere eller længere periode, og som sikrer, at kunder, der ønsker at forlade Norli Pension før den aftalte tid, kun kan trække deres opsparings reelle værdi ud. Det sikrer, at de øvrige kunder ikke står tilbage med et tab, der ikke er deres.

Kursværnet i Norli Pension afhænger dels af udviklingen på de finansielle markeder og dels af den mængde ekstra penge, vi vurderer, der skal hensættes, for at vi kan leve op til de fremtidige forpligtelser. Det gældende kursværn beregnes hver måned, og det anmeldes til Finanstilsynet, når der er sket ændringer.

Kursværn dags dato for visse kunder i Norli Pension (tidligere Bonuspensionkunder): 0,0 %.