ÅOK/ÅOP

Bestyrelsen i brancheforeningen Forsikring & Pension har vedtaget, at danske pensionsselskaber skal offentliggøre en revideret beskrivelse og opgørelse af de ÅOK og ÅOP nøgletal, de oplyser til kunderne. Revisionserklæringen og metodebeskrivelsen skal offentliggøres på samme tid og senest den 1. juni i året efter det år, opgørelsen gælder for. Formålet med den eksterne revision er at sikre, at omkostningsnøgletallene ÅOK og ÅOP er beregnet inden for rammerne af den til enhver tid gældende henstilling fra Forsikring & Pensions bestyrelse.

ÅOK & ÅOP 2015

ÅOK & ÅOP 2016

ÅOK & ÅOP 2017

ÅOK & ÅOP for Bonuspension – Norli B 2017

ÅOK & ÅOP 2018