Skat og fradrag

Din pensionsordning er reguleret af pensionsbeskatningsloven. Populært kaldes reglerne vedrørende fradrag for pensionsindbetalinger og beskatning af udbetalinger for ’skattekoder’. På din årlige pensionsoversigt kan du se, hvilken skattekode din pensionsordning hører under. > Lov om beskatning af pensionsordninger

Skattekoder
– vigtig information om din pensionsordning

Skattekoden på din pensionsordning fortæller, hvor meget du skal betale i skat, når du får din pension udbetalt, og hvilke fradrag dine pensionsindbetalinger giver dig.

Norli Pension og alle andre pensionsselskaber anvender skattekoderne, når vi indberetter til SKAT.

Skattekoden kan give dig svar på spørgsmål som:

  • Er der begrænsning på, hvor meget du må indbetale?
  • Har du mulighed for at begunstige bestemte personer, som skal have pengene i tilfælde af din død - og i så fald hvem kan du begunstige?
  • Hvordan bliver udbetalingerne beskattet til sin tid, hvis de kommer til dig, og hvis de kommer til dine efterladte?
  • Knytter der sig særlige betingelser til din pensionsordning?

Tjek pensions- og forsikringstyperne
- og de tilhørende skattekoder:

> Livslang pension - Skattekode 1

> Ratepension - Skattekode 2

> Kapitalpension - Skattekode 3

> Forsikringer - Skattekode 5

> Opsparinger - Skattekode 7

> Ophørende livrente - Skattekode 9

> Årlige satser for fradrag og afgifter

> Særskat på store udbetalinger