'Nærmeste pårørende'

De forsikringer, du tegner i Norli Pension, indeholder en bestemmelse om, at forsikringen skal udbetales til dine "nærmeste pårørende", hvis du dør. Nærmeste pårørende dækker over de personer, de fleste gerne vil sikre økonomisk ved dødsfald.

Vil du ændre denne begunstigelse, skal du sende en begunstigelseserklæring til Norli Pension. Men du bør være opmærksom på reglerne for begunstigelse.

Pensionsordning oprettet før 1. januar 2008

Hvis din forsikring er oprettet før 1. januar 2008, eller du har indsat "Nærmeste pårørende" som begunstiget før 1. januar 2008, er samlever ikke omfattet af begrebet "Nærmeste pårørende".

'Nærmeste pårørende' i prioriteret rækkefølge før 1. januar 2008:

 • Ægtefælle eller registreret partner
 • Livsarvinger - dvs. børn og børnebørn
 • Arvinger ifølge testamente
 • Arvinger ifølge arveloven

Du kan derfor overveje, om du vil:

 • beholde begunstigelsen "Nærmeste pårørende" fra før 1. januar 2008 - hvis du ønsker, at udbetalingen ved din død sker til dine børn og ikke din samlever
 • indsætte begunstigelsen "Nærmeste pårørende" fra 1. januar 2008 - for at sikre at udbetalingen ved din død sker til din samlever og ikke til dine børn.

Alternativt kan din samlever indsættes som "Navngivet begunstiget" - se nedenfor.

Pensionsordning oprettet 1. januar 2008 eller senere

Hvis din forsikring er oprettet - eller du har indsat "Nærmeste pårørende" som begunstiget - 1. januar 2008 eller senere, er samlever omfattet.

Nærmeste pårørende i prioriteret rækkefølge – fra 1. januar 2008: (jf. Forsikringsaftale-lovens § 105a fra 1. januar 2008):

 • Ægtefælle eller registreret partner
 • Samlever, som du har boet sammen med i to år, eller som du venter, har eller har haft barn sammen med
 • Livsarvinger
 • Arvinger ifølge testamente
 • Arvinger ifølge arveloven

Navngivet begunstiget – definition af samlever

Bemærk, at samleverbegrebet ved 'Navngivet begunstiget' er forskellig fra 'Nærmeste pårørende'. I sammenhængen 'Navngivet begunstiget' kan en samlever bl.a. være et familiemedlem, en veninde, en ven eller en person, som du lever i et ægteskabslignende forhold med.

Du kan kun indsætte én samlever.

’Nærmeste pårørende’ i prioriteret rækkefølge:

 • Din ægtefælle eller registrerede partner.
 • Efterlader du ikke en ægtefælle eller registreret partner, sker udbetalingen til din samlever, forudsat at kravene er opfyldt.
 • Efterlader du ikke en ægtefælle, en registreret partner eller en samlever, sker udbetalingen til dine livsarvinger til lige deling.
 • Hvis et barn dør før dig, træder barnets eventuelle børn og børnebørn (dine børnebørn og oldebørn) i barnets sted.
 • Hvis du ikke efterlader dig ægtefælle eller registreret partner, en samlever eller livsarvinger, udbetales forsikringen i henhold til dit testamente.

Når arveloven påvirker udbetalingen af dine forsikringer
Forsikringerne bliver udbetalt efter arvelovens regler, hvis du hverken efterlader dig ægtefælle eller registreret partner, en samlever eller livsarvinger, og du heller ikke har udarbejdet et testamente.

Ifølge arveloven er arvinger dine forældre og deres børn – det vil sige dine søskende, og evt. dine nevøer og niecer.

Hvis du ikke efterlader dig forældre, søskende eller nevøer og niecer, sker udbetalingen til dine bedsteforældre og deres børn. Det vil sige dine onkler og tanter.

Efterlader du dig ingen arvinger, vil udbetalingen ved din død ske til dit dødsbo.