Sådan investerer Norli Pension

Vores investeringsportefølje er fordelt på fire aktivklasser med forskellige karakteristika for forventet afkast og risiko.

De fire aktivklasser

  • Stats- og realkreditobligationer
  • Investment grade-obligationer (inklusive unoterede investeringer)
  • High yield-obligationer (inklusive unoterede investeringer)
  • Pengemarkedsplaceringer

Norli Pension vurderer, at det på nuværende tidspunkt ikke er hensigtsmæssigt at investere i andre aktivklasser som f.eks. aktier eller ejendomme.

Porteføljesammensætning

Opgjort til markedsværdi pr. 30. december 2019

Overordnede aktivklasser Strategisk aktivallokering Faktisk aktivallokering ekskl. tilsagn* Faktisk aktivallokering inkl. tilsagn*
Stats- og realkreditobligationer 68,0 % 84,7 % 76,6 %
Investment grade obligationer  20,0 % 3,6 % 7,6 %
High yield obligationer  10,0 % 10,8 % 14,9 %
Emerging markets obligationer 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Globale aktier (developed markets) 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Emerging markets aktier 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Private equity 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Infrastruktur 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ejendomme 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Hedgefonde 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Pengemarkedsplaceringer 2,0 % 3,6 % 3,6 %
I alt 100,0 % 102,7 % 102,7 %

Tallene summer ikke til 100% pga. gearing 

* Afgivne, men ikke-trukne kapitaltilsagn