Sådan investerer Norli Pension

Vores investeringsportefølje er fordelt på fire aktivklasser med forskellige karakteristika for forventet afkast og risiko.

De fire aktivklasser

  • Stats- og realkreditobligationer
  • Investment grade-obligationer
  • High yield-obligationer
  • Pengemarkedsplaceringer

Norli Pension vurderer, at det på nuværende tidspunkt ikke er hensigtsmæssigt at investere i andre aktivklasser som f.eks. aktier eller ejendomme.

Porteføljesammensætning

Overordnede aktivklasser Strategisk aktivallokering Faktisk aktivallokering ekskl. tilsagn* Faktisk aktivallokering inkl. tilsagn*
Stats- og realkreditobligationer** 68,0 % 91,2 % 84,9 %
Investment grade obligationer 20,0 % 0,4 % 4,9 %
High yield obligationer 10 % 7 % 8,8 %
Emerging markets statsobligationer 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Globale aktier (developed markets) 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Emerging markets aktier 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Private equity 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Infrastruktur 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ejendomme 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Hedgefonde 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Pengemarkedsplaceringer 2,0 % 1,4 % 1,4 %

  * Afgivne, men ikke-trukne kapitaltilsagn
** Inkluderer markedsværdi af renteafdækning

  • Stats- og realkreditobligationer indeholder primært danske udstedelser med en høj kreditværdighed og lav kreditrisiko. Det betyder, at risikoen for at miste de investerede penge er meget lav.
  • Investment grade-obligationer indeholder kreditaktiver med et højere løbende afkast og en lavere kreditværdighed sammenlignet med stats- og realkreditobligationer.
  • High yield-obligationer indeholder kreditaktiver med et højere løbende afkast og en lavere kreditværdighed sammenlignet med investment grade-obligationer.
  • Pengemarkedsplaceringer indeholder bankindskud mv., der har til formål at sikre en passende kontant-likviditet i investeringsporteføljen.