Sådan investerer Norli Pension

Vores investeringsportefølje er fordelt på fire aktivklasser med forskellige karakteristika for forventet afkast og risiko.

De fire aktivklasser

  • Stats- og realkreditobligationer
  • Investment grade-obligationer
  • High yield-obligationer
  • Pengemarkedsplaceringer

Norli Pension vurderer, at det på nuværende tidspunkt ikke er hensigtsmæssigt at investere i andre aktivklasser som f.eks. aktier eller ejendomme.

Porteføljesammensætning

Overordnede aktivklasser Strategisk aktivallokering Faktisk aktivallokering ekskl. tilsagn* Faktisk aktivallokering inkl. tilsagn*
Stats- og realkreditobligationer** 68,0 % 91,2 % 84,9 %
Investment grade obligationer 20,0 % 0,4 % 4,9 %
High yield obligationer 10 % 7 % 8,8 %
Emerging markets statsobligationer 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Globale aktier (developed markets) 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Emerging markets aktier 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Private equity 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Infrastruktur 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ejendomme 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Hedgefonde 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Pengemarkedsplaceringer 2,0 % 1,4 % 1,4 %

  * Afgivne, men ikke-trukne kapitaltilsagn
** Inkluderer markedsværdi af renteafdækning

  • Stats- og realkreditobligationer indeholder primært danske udstedelser med en høj kreditværdighed og lav kreditrisiko. Det betyder, at risikoen for at miste de investerede penge er meget lav.
  • Investment grade-obligationer indeholder kreditaktiver med et højere løbende afkast og en lavere kreditværdighed sammenlignet med stats- og realkreditobligationer.
  • High yield-obligationer indeholder kreditaktiver med et højere løbende afkast og en lavere kreditværdighed sammenlignet med investment grade-obligationer.
  • Pengemarkedsplaceringer indeholder bankindskud mv., der har til formål at sikre en passende kontant-likviditet i investeringsporteføljen.

Som besøgende på siden accepterer du automatisk, at vi bruger cookies. Vi bruger primært cookies til at forbedre brugeroplevelsen og til statistik. Du kan læse om vores cookiepolitik.

Luk

Som besøgende på siden accepterer du automatisk, at vi bruger cookies. Vi bruger primært cookies til at forbedre brugeroplevelsen og til statistik. Du kan læse om vores cookiepolitik.

Luk