Norli Pension - stabil partner i pensionsbranchen

Norli Pension - stabil partner i pensionsbranchen

Velkommen!

Klik videre nedenfor til generelle informationer om pensionsordningerne i Norli Pension. Eller log på og se din egen ordning.

En pensionsordning består typisk af en opsparing og nogle forsikringer. Opsparingen sikrer dig, når du ikke arbejder mere. Forsikringerne dækker dig økonomisk, hvis der sker dig noget, inden du går på pension.

Vigtigt at vide

Ny direktør i Norli Pension

Mads Smith Hansen er tiltrådt som ny adm. direktør for Norli Pension. 

Læs mere i pressemeddelelsen.

Finanstilsynet har været på inspektion i Norli Pension

I foråret 2018 var Finanstilsynet på ordinær inspektion i Norli Pension.

Læs Finanstilsynets redegørelse og Norli Pensions kommentar til redegørelsen.

Ændrede forudsætninger

Når vi beregner, hvor meget du kan forvente at få udbetalt i pension, tager vi blandt andet udgangspunkt i de forudsætninger for forventninger til fremtidigt investeringsafkast og inflation, som er fastlagt af brancheorganisationen Forsikring og Pension.

Fra 2019 er disse forudsætninger ændret væsentligt, bl.a. fordi der forventes en lidt lavere langsigtet produktivitet og dermed realvækst (1,5%), end de gamle samfundsforudsætninger var baseret på (2,0%). For mange vil det betyde, at deres forventede pension bliver lavere end hidtil forventet.

Velstanden forventes med andre ord at vokse mindre end hidtil antaget – både for pensionister og lønmodtagere.

For din pension hos os vil de nye forudsætninger forventeligt kun medføre marginale ændringer og kun for den forventede nutidsværdi af pensionen. Din garanterede pension er naturligvis upåvirket af de ændrede forudsætninger.

De nye tal vil kunne ses på Din pension her på hjemmesiden fra midt i december.

Sådan forebygger vi hvidvask og terrorfinansiering

Som pensionsselskab er vi omfattet af reglerne i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (”Hvidvaskloven”).

Det indebærer blandt andet, at vi skal kunne dokumentere, at vi kender dig og dit kundeforhold.
Det omfatter:

  • Vi skal kunne bekræfte din identitet
  • Vi skal kunne forklare omfanget af og formålet med dit kundeforhold hos os
  • Vi skal være opmærksomme på og identificere atypiske og mistænkelige transaktioner
  • Vi skal underrette myndigheder, hvis en mistanke ikke kan afkræftes.

Derfor kan du komme ud for, at vi beder om legitimation eller dokumentation, eller at vi spørger mere ind til visse situationer. Det behøver ikke betyde, at vi konkret mistænker dig for noget.

Kravene gør, at vi indsamler, behandler og opbevarer oplysninger om dig som kunde, ligesom vi i nogle situationer beder dig dokumentere oplysningerne. Oplysningerne bliver opbevaret i henhold til de krav, som loven fastlægger.

Efter Hvidvaskloven har vi pligt til at undersøge visse transaktioner, og i nogle tilfælde underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet.

Personoplysninger i Norli Pension

Her kan du læse, hvordan vi opbevarer og bruger oplysninger om dig i henhold til EU’s persondataregler fra 2018.

Som besøgende på siden accepterer du automatisk, at vi bruger cookies. Vi bruger primært cookies til at forbedre brugeroplevelsen og til statistik. Du kan læse om vores cookiepolitik.

Luk

Som besøgende på siden accepterer du automatisk, at vi bruger cookies. Vi bruger primært cookies til at forbedre brugeroplevelsen og til statistik. Du kan læse om vores cookiepolitik.

Luk